Διαβάστε εδώ την τροπολογία που κατέθεσε ο αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Στρατούλης

Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Έγιναν οι Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, διαβάστηκε η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και το Σχέδιο Προυπολογισμού για το έτος 2015.

Για το 71ο Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ εκλέχθηκαν οι Μητσόπουλος, Βασίλειος, Ζουμπουλάς Ιωάννης, Κυρίτσης Βάιος, Κομπογιαννόπουλος Αθανάσιος, Ρουπακιάς Γεώργιος, Αβρανάς Φίλιππος, Αδάμου Βάιος, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Μπαζούκης Στέργιος, Λιάπης Ιωάννης και Χατζή Ελένη.

Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών  Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας σε  ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ σύμφωνα με τα άρθρο 12 του καταστατικού, που θα γίνει

την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου  2015 και ώρα 19:30

Περισσότερα...

 

Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ στις

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών  Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας σε ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, που θα γίνει

Περισσότερα...

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την οδηγία 6/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ, σχετικά με την υποβολή φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων,

Περισσότερα...