Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ

στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: Γ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ: Α

 

6946 128689

ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ