Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητούνται:

 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με πτυχίο ΜΕΚ Γή Δ τάξεως στην κατηγορία Έργα

Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού & Υγρών, Στερεων & Αερίων

Αποβλήτων,και

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ με πτυχίο ΜΕΚ Γ τάξεως  για τη

στελέχωση του πτυχίου της .

 

τηλ. επικοινωνίας   Μαυρομιχελάκη Αιμιλία

2810381875 - 6984465090