Νέο διοικητικό συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Σώμα και Αντιπροσώπους στο 72ο Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ, εξέλεξαν τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο: Μητσόπουλος Βασίλειος, Ρουπακιάς Γεώργιος, Λάνταβος Σωτήριος, Κομπογιαννόπουλος Αθανάσιος, Κυρίτσης Βάιος, Ζουμπουρλάς Ιωάννης, Γκλιάος Παντελής και αναπληρωματικός Αραμπατζής Παναγιώτης

Για την Ελεγκτική Επιτροπή: Σακελλαρίου Νικόλαος, Χαρισμαίδης Κοσμάς και  Μπουλογιάννης Κωνσταντίνος

Για το Πειθαρχικό Σώμα: Καράνης Γεώργιος, Αδάμου Ιάσων και Γιαννούκας Θεόδωρος

Για το Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ: Μητσόπουλος Βασίλειος, Ρουπακιάς Γεώργιος, Κομπογιαννόπουλος Αθανάσιος, Αβρανάς Φίλιππος, Κυρίτσης Βάιος, Αδάμου Βάιος, Έξαρχος Γεώργιος, Μπαζούκης Στέργιος, Λιάπης Ιωάννης και Ζουμπουρλάς Ιωάννης.

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα ως εξής:

Πρόεδρος: Μητσόπουλος Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Γκλιάος Παντελής

Γεν. Γραμματέας: Κυρίτσης Βάιος

Ταμίας: Λάνταβος Σωτήριος

Μέλη : Ζουμπουρλάς Ιωάννης, Κομπογιαννόπουλος Αθανάσιος και Ρουπακιάς Γεώργιος.