Δείτε εδώ το το  βοήθημα με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, που περιλαμβάνει τον νόμο 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (όπως ισχύει μετά τους Ν. 4430/2016 και 4441/2016 και τις διορθώσεις σφαλμάτων των ΦΕΚ Α΄200/24.10.2016 και Α΄206/3.11.2016).

Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ  για στελέχωση εταιρείας στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: A

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : Α

6937 339730

2410536958

Η εταιρεία ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ ζητά για στελέχωση πτυχίο ΜΕΚ Δ' τάξης, σε ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6942 420861

 

Υποψήφιοι  για Αντιπροσωπεία του Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας είναι οι:

ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –ΔΚΜ)

Υποψήφιοι  για την Κεντρική Αντιπροσωπεία είναι οι:

ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)

ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.))

ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) &

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)

ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  (ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ)

ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΚΜ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ)

ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ)

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατά τη συνεδρίασή της 16 Νοεμβρίου του 2016 (αρ. Συνεδρίασης Νο 424), σε συνέχεια αιτημάτων - εισηγήσεων του Προέδρου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Μακέδου, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποφάσισε:

Περισσότερα...