Νέο διοικητικό συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Σώμα και Αντιπροσώπους στο 74ο Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ, εξέλεξαν τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο: Μητσόπουλος Βασίλειος, Κυρίτσης Βάιος, Ρουπακιάς Γεώργιος, Λάνταβος Σωτήριος, Γκλιάος Παντελής, Κομπογιαννόπουλος Αθανάσιος, , Ζουμπουρλάς Ιωάννης, και αναπληρωματικός Λιάπης Ιωάννης.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή: Μπαζούκης Στέργιος, Ζησάκης Ιωάννης και  Ζαρογιάννης Γεώργιος.

Για το Πειθαρχικό Σώμα: Σακελλαρίου Νικόλαος, Αδάμου Βάιος και Τσάτσιος Ιωάννης.

Για το Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ: Μητσόπουλος Βασίλειος, Κυρίτσης Βάιος,  Αβρανάς Φίλιππος, Ρουπακιάς Γεώργιος, Λάνταβος Σωτήριος, Γκλιάος Παντελής, Κομπογιαννόπουλος Αθανάσιος, Μπαζούκης Στέργιος, Αδάμου Βάιος, Ζουμπουρλάς Ιωάννης, Έξαρχος Γεώργιος, Λιάπης Ιωάννης και Τσάτσιος Ιωάννης.

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα ως εξής:

Πρόεδρος: Μητσόπουλος Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Γκλιάος Παντελής

Γεν. Γραμματέας: Κυρίτσης Βάιος

Ταμίας: Λάνταβος Σωτήριος

Μέλη : Ζουμπουρλάς Ιωάννης, Κομπογιαννόπουλος Αθανάσιος και Ρουπακιάς Γεώργιος.