Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας σε συνεργασία με την εταιρεία  «ΔΥΝΑΜΙΚΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  προτίθεται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες κατάρτισης προσωπικού που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-30.

Γενικές πληροφορίες

Διάρκεια: 32 ώρες

Ώρες / ημέρα: 4 ώρες εκτός ωραρίου εργασίας

Καταρτιζόμενοι: εργαζόμενοι σε μέλη του συλλόγου σας  που απασχολούν 1-30 άτομα ή ανεξάρτητοι εργαζόμενοι

Άτομα / τμήμα: 25

Επιδότηση καταρτιζομένων: 5 Ευρώ / ώρα

Προτεινόμενα Αντικείμενα

- Οργάνωση και Διοίκηση επιχείρησης

- Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών στη σύγχρονη επιχείρηση

- Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και επικοινωνίας- marketing

- Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης

- Άλλα θεματικά αντικείμενα

Συμμετοχή σε προγράμματα: Ο ίδιος καταρτιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα & μόνο πρόγραμμα κατάρτισης