Προς

Δήμαρχο Λαρισαίων

Θέμα: Φωτογραφική διάταξη στα συμβατική τεύχη  του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»

Σας γνωρίζουμε ότι  ο Σύνδεσμος  μας δέχτηκε καταγγελίες μελών του  για φωτογραφική  διάταξη στα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», του οποίου η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017,  απαιτείται η προμήθεια, τοποθέτηση  και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία δύο κάδων απορριμμάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης.

ντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του «Τεύχους τεχνικών προδιαγραφών Η/Μ εργασιών» και στο άρθρο  τιμολογίου Β.17, το όλο σύστημα υπόγειας αποθήκευσης των κάδων απορριμμάτων, «φωτογραφίζει» την προμήθεια και εγκατάσταση του από ένα και μοναδικό προμηθευτή, και με τιμή υπερβολικά υψηλή, σαν συνέπεια της έλλειψης ανταγωνισμού.

Επειδή η εισαγωγή φωτογραφικών διατάξεων στις διακηρύξεις ( εγχώρια άρθρα 18 και 54 του Ν. 4412/216 και κοινοτική νομοθεσία άρθρα 18 και 42 της Οδηγίας 2014/21/ΕΕ) απαγορεύεται αυστηρά, σας παρακαλούμε να διορθώσετε την παραπάνω διακήρυξη ως προς την επίμαχη φωτογραφική διάταξη και να επαναδημοπρατήσετε το έργο.

Ο Σύνδεσμος μας καλεί τα μέλη του σε αποχή από την δημοπράτηση του έργου, μέχρι κατάργησης της φωτογραφικής διάταξης.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος     Μητσόπουλος Βας

Ο Γεν Γραμματέας      Κυρίτσης Βάϊος.

 

Κοινοποίηση

1. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων

2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων

3. ΠΕΣΕΔΕ

4. Μέλη ΣΕΔΕ Ν. Λάρισας