«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ότι, προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα δίκτυα και τις υποδομές αρμοδιότητάς μας, είναι απολύτως αναγκαίο τα έργα να πραγματοποιούνται σε συνέχεια ενημέρωσης που θα ζητάτε από την Υπηρεσία μας σχετικά με τις θέσεις των υφιστάμενων δικτύων.

 

Σας ενημερώνουμε ότι το κόστος των ζημιών, που περιλαμβάνει την εργολαβική δαπάνη, τα εργατικά του προσωπικού της εταιρείας, το κόστος των απαιτούμενων υλικών καθώς και της αποθετικής ζημίας, θα γίνεται απαιτητό από του υπαίτιους (χειριστή μηχανήματος, εργολήπτη ή ανάδοχο του έργου, κύριο ή ιδιοκτήτη του έργου) και σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης, η εταιρεία μας θα προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξη των αντίστοιχων ποσών.

 

Παρακαλούμε τα αιτήματα σας για ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις των εγκαταστάσεων μας, να απευθύνονται εγγράφως στην Υπηρεσία μας. Για τυχόν απορίες και επείγοντα θέματα παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα:

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ : 2410-628029

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: 2421095804

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ : 24310 95566 – 95553

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ :  2441091300»