Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ

στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

ΟΔΟΠΟΙΙΑ: Γ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: Γ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: Γ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ: Β

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ: Γ

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6944 670222