Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

ΟΔΟΠΟΙΙΑ: Δ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: Δ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: Δ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ: Α

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ: Α

 

ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

6983 453614