Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών  Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας σε  ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ σύμφωνα με τα άρθρο 12 του καταστατικού, που θα γίνει

την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου  2015 και ώρα 19:30

Περισσότερα...

 

Διαθέτω πτυχίο ΜΕΚ στις

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών  Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας σε ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, που θα γίνει

Περισσότερα...

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την οδηγία 6/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ, σχετικά με την υποβολή φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων,

Περισσότερα...

Μετά την δημοσίευση της διαμαρτυρίας του Συνδέσμου για τα έργα της 735 ΔΣΕ, α): «Ανακαίνιση Πτέρυγας Νοσηλείας 1ου Ορόφου στο 404 ΓΣΝ»  και β: «Κατασκευή κτιριακής εγκατάστασης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στο 303 ΠΕΒ» , ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς ανταποκρίθηκε θετικά και μετά από συνάντηση με το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε την επαναδημοπράτηση των έργων  ικανοποιώντας τα αιτήματα μας.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας, συνεχίζει  την  καταγγελία για την διαδικασία δημοπράτησης των  έργων, α): «Ανακαίνιση Πτέρυγας Νοσηλείας 1ου Ορόφου στο 404 ΓΣΝ»  και β: «Κατασκευή κτιριακής εγκατάστασης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στο 303 ΠΕΒ» της 735 ΔΣΕ.

Περισσότερα...